Palang Merah Indonesia DIY - Web Resmi PMI DIY

Macapatan di Jumbara Nasional PMR VIII

Macapatan di Jumbara Nasional PMR VIII

“Mingkar mingkuring angkara, akarana karenan mardi siwi, sinawung resmining kidung, sinuba sinukarta, mrih ketarta pakartining ngelmu luhung, kang tumrap neng tananh Jawi, agama, ageming aji. Jinejer neng Wedhatama, mrih tan kemba kembenging pambudi, mangka nadyan tuwa pikun, yen tan...